İnsanlık âleminde ızdırarî ve ihtiyarî olmak üzere iki kader vardır. Izdırarî kaderde insan iradesinin hiç bir fonksiyonu yoktur. Anne ve babasının kim olacağı, hangi ırktan olup hangi coğrafyada dünyaya geleceği,…