Kaderî bakış açısından yabancı ülkelerde doğan insanların durumlarının ne olacağı merak edilen bir konudur. İnsanların hangi anne ve babadan doğacağı ve hangi coğrafyada dünyaya geleceği, her şahsın iradesinin dışında meydana…

Tarih boyunca ümmetleri ve kavimleri peygamberler eliyle irşat edip hakka ve doğruya sevk eden Cenab-ı Hak, hikmeti gereği Hazret-i İsa’dan (as) sonra altı yüz sene bir peygamber göndermemiştir. Bu altı…