Yaratılmış bütün varlıklar arasında farklı bir konumu ve durumu olan insanlık âlemi, ekseriyet itibariyle yaratılış ve dünyaya gönderiliş gayesinin dışında bir seyir takip ederek günümüze kadar gelmiş ve öyle de…

Demokrasi ile idare edilen ülkelerde muhalefet büyük bir önem arz etmektedir. Devlet bir arabaya benzetilecek olursa iktidar gaz pedalı, muhalefet ise onun freni gibidir. Freni olmayan bir aracın akıbeti bellidir.…

Sevgili Peygamberimiz (asm) sosyal hayatın bütün dengelerini darmadağın eden, başkaları hakkında su-i zandan ümmetini sakındırmak için çok şiddetli ikazlarda bulunmuştur. Onlardan bazıları şöyledir: “Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen…

Hazret-i Âdem (as) ile başlayan peygamberlik silsilesi, son peygamber olan Hazret-i Muhammed (asm) ile son bulmuştur. Zira, her başlangıcın bir sonu vardır. Hem de sonda gelen en kemâl mertebededir. Kendinden…

İnsan fıtratında sayılamayacak kadar duygular vardır ve her birisinin kendine göre vazifeleri bulunur. O duyguları yerinde ve veriliş maksadına uygun kullanmak, hayatın istikamet üzere gitmesine vesile olur. O duygulardan birisi…

İnsanlık tarihi fitneler, fesatlar, ihtilâl ve savaşlarla doludur. O fitne ve savaşlara sebebiyet verenler ve dünyaya hâkim olma iddiasında olanlar bu gün dünyada değiller. Toprağın altında ve berzah âleminde hesap…