Otuz üç Kur’an ayetinin işaretine, Hazret-i Ali’nin Ercuze ve Celcelutiye namındaki iki kasidesinin haberlerine ve Hazret-i Gavs-ı Azamın beşaretine mazhar olan Risale-i Nur tefsirleri, ifa ettiği dağ azametindeki iman hizmetiyle…

“Bu zaman, cemaat zamanıdır. Fert dâhi de olsa, muhalif bir cemaatin şahs-ı manevisine karşı mağluptur.” Bediüzzaman’a ait olan şu tespitler, âhirzamanın önemli bir karakterini çiziyor. Eserlerinde kendi şahsından ziyade, Risale-i…