Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı boyunca takip ettiği en önemli maksatlarından biri olan ve din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte okutulacağı bir İslâm üniversitesi fikri, bu vatanın menfaati için arzu ettiği çok büyük…