Yapılan ibadet ve hizmetin yalnız Allah emrettiği için yapılması ve neticesinde de, Allah’ın rızasından başka hiç bir maksat ve gaye gözetilmemesi anlamına gelen hakiki ihlâs, ancak Allah ile kul arasında…

İçinde yaşadığımız toplumda nice insanlar vardır ki, konuştuğunuz zaman içiniz açılır; moral, şevk ve heyecan duyarsınız. Niceleri de vardır ki, konuştukları zaman içiniz kararır, şevkiniz söner, moral ve hizmet etme…

Sevgili Peygamberimiz (asm) “Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin.”hadis-i şerifiyle, dehşetli bir hakikati ihtar ediyor. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alan bir kısım insanlar, cemiyet hayatını karıştırmayı, insanları birbirine düşürmeyi,…

Yokluk karanlıklarından bu aydınlık dünya memleketine gelen ve aklı başında olan her insan, nereden gelip nereye gittiğini, bu dünyada vazifesinin ne olduğunu ve kimin kendisini buraya gönderdiğini kendisine sorar durur.…