Bin seneden daha fazla bir zamandan beri milletçe İslâm dini ile tanışmanın şerefini taşıyoruz. Bu yüzden Allah’a ne kadar şükretsek yine de azdır. Bu kadar uzun bir zamanda, geçmiş ecdadımız…

Bahsi geçen atmosfer içinde manevi cihad meydanına atılan Bediüzzaman Hazretleri, genç nesillerin elinden tuttu. Telif ettiği Risale-i Nur tefsirleriyle onların imanlarının kurtulmasına vesile oldu. Ecdadıyla onları barıştırdı. Mukaddes kitabımız Kur’an-ı…

Risale-i Nur tefsirleriyle ehl-i imanın imanını dalâletten muhafaza ve İslâm dinine fen ve felsefeden gelen hücumları def ve müdafaa eden Bediüzzaman Hazretleri, o Risalelerin mütalâa ve müzakeresi için Nur dershanelerinin…

İlk emri “Oku!” olan bir dine mensup İslâm âlemi, o emrin gereği olarak hem okudular hem de yazdılar. Milyonlaraca Arapça ve başka dillerde yazılmış kitapların meydana gelmesine vesile oldular. Batı…

“Ümmetimin fesada uğradığı her yüz yıl başında, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden bir müceddid-i din gönderecektir.”hadis-i şerifine mazhar olan asrın imamları, yaşadıkları asrın insanlarının manevi ihtiyaçlarına, Kur’an eczanesinden ilâçlar sundukları, dinde…

Asr-ı Saadet başta olmak üzere, İslâm tarihi boyunca düşmanın taassubunu parçalamak silah ile kılıç ile olmuş. O devirler insanlığın vahşet ve bedeviyet zamanları olduğundan, maalesef bu yola mecbur kalınmıştır. Ancak,…

Barla köyü gibi kuş uçmaz kervan geçmez bir mahrumiyet beldesine sürgün gönderilen Bediüzzaman Hazretleri, kendisinden kuşku duyan devlet adamlarının zıddına, hayatını milletine adamıştı. İrşat ve tenvir temellerine bina ettiği kudsî…