Farklı görüş, kanaat, inanç ve yaşayışa karşı müsamaha ve tolerans olarak tarif edilen hoşgörü, demokrasinin temel esaslarından biri olan vicdan ve din hürriyetinin, temel hak ve hürriyetlerin bir ifadesidir. Kaynağını…

Tarih boyunca büyük dâvâlar, dâvâsı uğrunda ölüm de dahil her şeyi göze alabilen ve değil dünyasını, âhiretini bile fedâ edebilecek kadar yüksek bir fedakârlık duygusunu yaşayabilenler üzerinde yükselmiş ve gelecek…

(Dünden devam) İşte, bu noktada dinî cemaatlerin önemi ortaya çıkıyor. Sevgi, ilgi, muhabbet, şefkat ve hoşgörü ile gençlerin elinden tutan bu fedakâr insanlar, maddi ve manevi destekleriyle bir genç daha…

Cenab-ı Hak, imtihan  için yaratıp bu dünya meydanına gönderdiği insanların fıtratına, güzel ahlâklarla birlikte fena hasletleri de yoğurarak yerleştirmiştir. Birbirine zıt olan bu sıfatların, iman ve iradesiyle güzel olanları tercih…

20. Asır büyük devrilişlerin, yıkılışların, maddi ve manevi tahribatların olduğu, büyük deccal komünizmin koskoca Çin’i, yarı Avrupa ve Balkanları yuttuğu, İslâm âleminde Süfyanist bir zihniyetin münâfıkâne tahripler yaptığı bir zaman…

Büyük dâvâlar, büyük gayretler ve büyük fedakârlıklarla devam eder, bekâ bulur, kuvvet kazanır ve lâyık olduğu yere yükselir. İslâm tarihi incelendiği zaman, Asr-ı Saadet başta olmak üzere, her zaman ve…

İslâm âleminin bayraktarlığı ve ileri karakolu rolünü bin yıldır üstlenmiş olan vatanımızda, 1920-1950 yılları arasında İslâm tarihinin değil, insanlık tarihinin bile kaydetmediği dehşetli bir istibdat ve baskı dönemi yaşanmıştı. Batılı…

Fedakârlığın sınırı yoktur. Kıyamete kadar bütün Müslümanlara örnek olan ve fedakârlıkta erişilmez bir imana sahip olan sahabeler içinde biri vardı ki, o bambaşkaydı. “Ya Rabbi! Cehennemde benim vücudumu öyle büyüt…

Büyük insan, büyük imam, büyük veli ve çağımızda en büyük fedakâr olarak göze çarpan ve sair büyük sıfatları ve büyük ahlâkları şahsında toplayan Bediüzzaman Hazretleri, hayatını insanlığın ebedi kurtuluşu için…

Bediüzzaman ve talebelerinin gösterdiği fedakârlık, hak uğrunda sergiledikleri sebat ve metanet, Asr-ı Saadetin âhirzamana yansımış bir cilvesi gibi görünmektedir. Her türlü takip, tevkif, işkence ve hapisler, bu kahraman insanları inandıkları…

İnsanın mahiyetine yerleştirilen sayısız duygulardan birisi de fedakârlık hissidir. Her türlü zahmet ve meşakkatlere tahammül ve sabır göstererek, dâvâsında sebat anlamına gelen fedakârlık duygusu, mukaddes bir dâvâya gönül vermiş fedailer…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), etrafında pervane olan sahabelerine âzamî derecede ilgi ve alâka gösteriyordu. Onların her şeyi ile ilgileniyor, problemlerine çareler üretiyordu. Hatta bir kuşu ölen küçük bir çocuğa…