Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle haber verilerek sakınılması gereken dehşetli bir zaman ve asırda, cemiyet fertlerinin imanlarını kurtarmak ve ebedi hayatlarını kazandırmak için ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi; âhireti esas…

Risale-i Nur Talebelerine bu zamanda Sahabe mesleğinin bir cilvesini yaşatan ve onların fedakârlık, sebat, sadâkat ve metanetlerini semavatın sâkinleri olan melâikeler alkışladığı gibi, gelecek nesiller dahi alkışlayacak diyerek takdirlerini belirten…