Malazgirt meydan muharebesinden sonra zamanla Viyana kapılarına kadar dayanan ve üç kıt’ada bulunan geniş bir dünya coğrafyasına asırlarca hükmeden ve Kur’an-ı Kerim’in övgüsüne mazhar olan Türk milletinin torunları, bu gün…

(Dünden devam) İşte, böyle bir atmosferde Bediüzzaman, İngilizlerin bütün planlarını deşifre eden ve bozan Hutuvat-ı Sitte adında bir broşür neşretti. Binlece nüshasını dostları vasıtasıyla İstanbul’un her tarafına dağıttı. Bu sefer…

“Yüzer milyon kahraman başların feda oldukları kudsî bir hakikate, başımız dahi feda olsun.”diyerek zalimlerin zulmüne kahramanca mukabele eden ve “Zalimler için yaşasın cehennem!”parolasıyla ehl-i dalâlete boyun eğmeyen ve hak bildiği…

İman fedailerinin ve dâvâ adamlarının yetişmelerini sağlayan en önemli faktör, şüphesiz temel hizmetlerimizdir. Nur dershaneleri içi eğitim, özel dersler ve özel ilgiler bunun en birinci vesilesidir. Malumdur ki, temeli sağlam…

Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle haber verilerek sakınılması gereken dehşetli bir zaman ve asırda, cemiyet fertlerinin imanlarını kurtarmak ve ebedi hayatlarını kazandırmak için ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi; âhireti esas…

Bediüzzaman’ı yokluğa mahkum etmek ve unutulup gitmesini temin etmek için devletin gücünü sonuna kadar kullanan bir takım karanlık güçler onu yok edemediler. Çünkü O, Kur’an ve İslâm için çalışıyordu ve…

Yaşadığı zamanın insanlarından daha fazla, gelecek zamanın nesillerini kurtarmayı esas alan Bediüzzaman, milyonlarca vatan evladının imanlarının kurtulmasına, vatan ve millete faydalı birer insan olmalarına vesile olmuştur. Ülke hudutlarını da aşan…

Bediüzzaman ve talebelerinin gösterdiği fedakârlık, hak uğrunda sergiledikleri sebat ve metanet, Asr-ı Saadetin âhirzamana yansımış bir cilvesi gibi görünmektedir. Her türlü takip, tevkif, işkence ve hapisler, bu kahraman insanları inandıkları…