(Dünden devam) Geçmiş asırlarda vukua gelen, isyankâr ve zalim kavimlere ceza olarak gelen arzî ve semavî musibetler, Kur’an-ı Kerim lisanıyla haber verilmektedir. Yüce Yaratıcı olan Allah’ın varlığını inkâr eden ve…

Ayet-i kerimelerin bildirmesiyle, bir yaprağın bile düşmesi Onun ilminin dışında olmayan ve bir sineğin kanadının intizamından hariç kalmayan nihayetsiz bir kudret, yeryüzünün en şerefli varlığı ve Allah’ın halifesi olan insanların…

Memleketimizin nüfus bakımından en kalabalık olan Marmara bölgesinde geçmişte meydana gelen büyük deprem gibi, Manisa ve Elazığ illerinde olan yeni depremler bir çok gerçeklerin ortaya çıkmasına da vesile oldu. Yazılı…