Fısk ve fâsık meselesi üzerinde ilginiç açıklamalar yapan Bediüzzaman onları şöyle tarif ediyor: “Fâsıklar o adamlardır ki, Allah’ın taatinden huruçla (ibadetten kaçınmakla) misak-ı ezeliden sonra ahidlerini bozarlar ve Allah’ın akrabalar…

Kıyamet alâmetlerinden olan âhirzamandaki çeşitli fitnelerin telkih ve aşılamasıyla, özellikle hem büyük deccal komünizmin, hem İslâm deccalı olan Süfyanizmin yaptığı maddi ve manevi tahribatların etkisiyle; kalpleri yaralanan, imanları zedelenen insanlık,…

Telif ettiği Kur’an tefsiri Risale-i Nur’da, sürekli İslâm medeniyeti ile Batı medeniyetini kıyaslayan Bediüzzaman, İslâm dininin insanı yüceltirken, Batı medeniyetinin insanı alçalttığını ve aşağıların aşağısına yuvarladığını nazara vermektedir. Sefih medeniyet…

Fâsıklar, Allah ile ahitlerini bozan kimselerdir. Zira, ruhlar toptan yaratıldıkları zaman Allah onlara sordu “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Bütün ruhlar cevap verdi “Evet, Sen bizim Rabbimizsin.” Bu, ezelî bir…

Fıtraten mükerrem yaratılan insanın önüne dosdoğru bir yol açılmış ve oraya sevk edilmiştir. Bu istikametli caddenin nihayeti, Allah’ın rızası ve ebediyen orada kalmak üzere daimî Cennettir. Ancak imtihan gereği, mahiyetine…