Kâinatın Efendisi (asm) tarafından haber verilerek, Müslümanların dikkatlerinin çekildiği ve İslâm âleminde çıkarak aldatmakla iş gören Süfyan komitesinin bid’akâr rejiminin tahribini tamir için vazifeli olan Bediüzzaman ve Nur Talebeleri gibi;…

Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden bir asra yakın bir zaman geçti. Dünyada sürekli gelişme kaydeden demokrasi ve insan hakları açısından, cumhuriyetin 1950 yılına kadar geçen süresini, ciddi bir değerlendirmeye tabi tutamıyoruz. Çünkü,…

Toplum mühendisliği projeleriyle bütün bir milleti tepeden tanzim etme gayretkeşliğine karşı, tamirle vazifeli bir cereyan olarak ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, hiç bir zaman zorlama bir yolu tercih etmedi. Milletin…