“Her şey zıddıyla bilinir.” kaidesiyle sıhhatin kıymetini ancak hastalıklar bize bildiriyor. Her ne kadar hastalıklar bir cihette İlâhi bir nimet ise de, iman ve Kur’an’a hizmet sıhhatli olmakla mümkündür. Onun…

Kâinatın Efendisi Sevgili peygamberimiz (asm), o kadar veciz ve muhtevalı hadisler beyan etmiştir ki, sair insanlar onun belâğat ve fesâhatına asla yetişememişlerdir.  Kur’an-ı Kerimden sonra en yüksek kelâm ona münhasırdır.…