Cenab-ı Hak, imtihan meydanı olarak yarattığı şu dünya memleketindeki insanları, aşırı zenginlerden aşırı fakirlere ve orta hallilere kadar çok farklı tabakalarda yaratmıştır. Malı ve zenginliği veren Allah olduğu gibi, fakirliğe…

“Ezzekâtü kantaratül İslâm” buyuran Sevgili Peygamberimiz (asm), zekâtın İslâm Dininin köprüsü olduğunu belirtiyor. Evet, cemiyetin zenginleri ile fakirler arasında servet dağılımını temin ederek, sosyal dengeyi sağlayan en önemli köprü, elbette…

Nihayetsiz hikmetler, maksat ve gayeler için insanları farklı kabiliyet ve farklı servette yaratan Cenab-ı Hak, sosyal hayattaki tabakaların arasındaki dengenin, ahengin ve sosyal barışın sağlanmasında, Ramazan-ı Şerif ayını mühim bir…

Yaratılıştan medeni olan insan, diğer insanlarla birlikte toplu halde yaşamaya mecburdur. Hayvan gibi bir postla yaşayamayacağı için, muhtelif ihtiyaçlarını sair insanların yardımıyla ancak temin edebilir. Cenab-ı Hak, nihayetsiz hikmetler için…

Önceki büyük zatlar ve Allah dostları gibi, Bediüzzaman’ın  hayatına bakıldığında da sâdelik ön planda olduğu görülüyor. Pakistan maarif bakanı Ali Ekber Şah, onu Emirdağ ilçesinde ziyaret ettiği zaman, gördüğü tablo…