Nüfusunun yüzde doksan dokuzu mümin ve Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Bin seneden beri İslâm dini ile şereflenen bu millet, 1920 ve sonrasındaki yıllarda manevi cihetten çok büyük bir yara…

Putperstliğin en dehşetli bir devrini yaşadığı ve kopkoyu bir cehalet karanlığının insanlığı istila ettiği bir zamanda, Allah’ın izniyle gelerek tevhid inancını âleme ilan eden Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm); “Lailahe…

Lâiklik ilkesini vicdan ve din hürriyetinin teminatı ve şemsiyesi olarak algılamayıp, din düşmanlığı ve dindarları ezme aracı olarak gören bir zihniyetin mensuplarından, bir asra yakındır bu millet çok eza ve…