Tasavvuf yoluyla manevi kalbin manevi hastalıklarının izalesine çalışmayı sünnet, tarikat perdesi altında İslâmî farzlara ve sünnet-i seniyeye hizmetin vacip hükmünde olduğunu söyleyen Bediüzzaman, doğrudan doğruya imana hizmetin farz derecesinde önemli…

Namazların arkasında okunan tesbihat cidden çok önemlidir. Bediüzzaman’ın tarikat-ı Muhammediye olarak tarif ettiği otuz üçer defa tekrarlanan “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü Ekber” ve duadan sonra otuz üç “Lailahe illallah” müekket sünnetlerdendir.…