İslâm ümmetinin ilk ve en büyük evliyaları şüphesiz Ashab-ı Kiramdır. “Benim sahabelerim, ümmetimin yıldızları gibidir. Hangisine tabi olsanız necat bulursunuz.”hadis-i şerifi onlar için söylenmiştir ve en şerefli müminler onlardır. Onlardan…