İslâm ümmetinin ilk ve en büyük evliyaları sahabe-i kiramdır. “Benim sahabelerim ümmetimin yıldızları gibidir. Hangisine tabi olsanız necat bulursunuz.” hadis-i şerifi onlar için söylenmiş en şerefli müminler onlardır. Onlardan sonra…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıklar kendilerine mahsus dillerle Allah’ı tespih ve tahmid ile vazifelidirler. Fıtri ve ameli ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en güzel bir…

29. Mektup Telvihat-ı Tis’a risalesinde tasavvuf bahsinde tarikatların mahiyetini anlatan Bediüzzaman, onları ehl-i dünyaya karşı savunurken, kendi mesleğinin tarikat değil, bu zamanda sahabe mesleğinin bir cilvesi olduğunu beyan ediyor. Doğrudan…

İslâm ümmetinin ilk ve en büyük evliyaları şüphesiz Ashab-ı Kiramdır. “Benim sahabelerim, ümmetimin yıldızları gibidir. Hangisine tabi olsanız necat bulursunuz.”hadis-i şerifi onlar için söylenmiştir ve en şerefli müminler onlardır. Onlardan…