Uçsuz bucaksız şu kâinatı dolduran yaklaşık yüz yirmi beş milyar galaksiden sadece birisi olan ve dört yüz milyar yıldızı bulunan Samanyolu Galaksisi içinde, güneşe bağlı bir gezegen olan ve kâinata…

Yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat yoktu. Sadece kainatı yoktan var eden Allah’ın zatı vardı. Varlığı ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Hak, sonsuz gayeler için kâinatı yaratmayı irade…

Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretiyle sonsuz maksatlar ve gayeler için yaratılan kâinat içinde, canlılar âlemine mesken olarak yaratılan dünyamızın ayrı bir yeri ve değeri vardır. İnsan bedenine kıyasla kalp…

Uçsuz bucaksız feza âlemindeki varlıkları, Esmâ-i Hüsnasına aynalar ve kudret ve kader kalemine sayfalar olmak için yaratan Cenâb-ı Hakkın, iki kısım olmak üzere hem celâlî hem de cemâlî isimleri vardır.…

Yahudi âlimlerinden Abdüsselâm, Tevrat’ta vasıflarını okuduğu Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed’i (asm) merak etmiş ve ziyaretine gitmişti. Fevkalâde bir yüz güzelliğine de sahip olan Hazret-i Peygamberin (asm) siması, Abdüsslâm’a öyle bir…

Allah lâfza-i Celâli, Cenab-ı hakkın bütün isim ve sıfatlarına lüzum derecesinde delâlet eder. Bediüzzaman Hazretlerinin tespitine göre, Allah’a ait diğer isimler, sadece o ismin müsemmasına delâlet eder, sıfatlara delâlet etmez.…