Bediüzzaman Hazretlerinin zulmen yirmi ay tutuklu bulunduğu Eskişehir hapishanesindeyken yaşadığı ve daha sonra Denizli hapsindeyken de vukua gelen bazı garip hadiseler yaşanır. Bunlardan biri Tarihçe-i Hayat eserinde şöyle anlatılır: Bir…

Kıyamet alâmetlerinin alabildiğine çoğaldığı ve belirginleştiği âhirzamanın, İslâm adına söz sahibi ve müceddidi olan Bediüzzaman Hazretleri, telif ettiği Kur’an tefsirleri yüzünden ilk defa Eskişehir mahkemesinde yargılanmıştı. Allah demenin suç sayıldığı,…

Cuma günü Çankırı’da gerçekleşen faaliyetlerden sonra, ertesi gün dâvet üzerine Eskişehir’e gittik. Daha önce yaz mevsiminde okuma programı yaptığımız bu şehri daha bir canlı ve hareketli gördük. Meşveret heyetinin öncülüğünde…