Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı gibi, eserleri olan Risale-i Nur tefsirleri de bir bütündür. Eserler arasında bir tercih yapılamaz. Bu hakikati Bediüzzaman şöyle ifade eder: “Ben hangi risaleyi okursam ‘En birinci budur.’…

Son müceddit kimliğiyle çağın tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini telif eden Bediüzzaman Hazretleri, kendi sağlığında hayatını üç devreye ayıran ender şahsiyetlerden biridir. Onun ömür boyu değişmeyen en büyük emeli ve…

Afyon hapishane ve mahkeme safahatı, Bediüzzaman’ın Yeni Said’den Üçüncü Said’e dönüşmesinin karar zamanlarıdır. Kendi ifadesiyle “Makam-ı iddianın asılsız isnad ettiği suçlar, sizler de bilirsiniz ki, yok; beni cezalandırmaz. Fakat beni…

Asrın manevi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri, Eski Said olarak tanımladığı devre-i hayatında, vazifeli olmanın icabı içtimai ve siyasi olaylarla da ilgilenmiş ve en büyük siyasi bir diplomat gibi, İslâm âleminin…