(Dünden devam) Hukukun üstünlüğü prensibine dayanan kanun hâkimiyetinin en önemli unsurlarından biri eşitliktir. Eğer hukuk önünde eşitlik prensibi işletilmiyor ve şahıslara göre farklı uygulamalar yapılıyorsa, orada bir arıza var demektir.…

Bu gün itibariyle dünyada iki yüze yakın devlet vardır. Büyüklü küçüklü olan bu devletlerin sınırları, bayrakları, paraları, hatta dinleri ve dilleri birbirinden farklıdır. Asırlar süren arayışlar, deneme ve tecrübeler sonunda,…

Hukukun üstünlüğüne dayanan kanun hâkimiyetinin en önemli unsurlarından birisi eşitliktir. Eğer hukuk önünde eşitlik kaidesi işletilmiyor ve şahıslara göre farklı uygulama yapılıyorsa, orada bir arıza var demektir. Maalesef bu gün…

İnsanların temel hak ve hürriyetleri arasında öğrenim hakkı ve eğitimde fırsat eşitliğinin, kendi şartları içinde ayrı bir yeri ve değeri vardır. Zira, İslâm dinine göre ilim öğrenmek, erkek ve kadın…

Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Anadolu beyliklerini, zamanla genişleyerek şemsiyesi altına alan Osmanlı Devleti, üç kıt’aya yayılan ve yirmi iki milyon kilometre karelik coğrafyasıyla İslâm birliğini büyük ölçüde sağlamıştı.…