İşte böylesine baskıcı, hak ve hürriyet tanımayan keyfi idareye, millet ilk fırsatta gereken dersi vermiş ve 1950 seçimleriyle o zihniyete öyle bir tokat vurmuştur ki, sesi Çin’den duyulmuş ve onu…

Tek partili diktatörlük yıllarında, Batılı bir toplum oluşturmak uğruna, milletimiz bin yıllık geçmişinden koparılmak, milli ve dînî değerlerinden uzaklaştırılmak istenmişti. Böylece, Doğulu bir bir toplum olan Türk milleti, muasır milletler…