Bediüzzaman Hazretlerinin ihtiyarladıkça artan enerjisinden, Risale-i Nur dairesinin alacakları çok dersler vardır. Özellikle bu kudsi dâvânın yirmi otuz seneden beri çilesini çekerek gelen, içtimai ve bünyevî imtihanları aşarak, yüzünün akıyla…

Hayatı, uzun bir dizi filme konu olacak kadar macera ve hizmetlerle geçen asrın imamı, çağın manevi sahibi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri; telif ettiği Risale-i Nur tefsirleri yüzünden, cumhuriyet döneminde…

“Ayasofya’nın kilise iken camiye çevrilmesi,  Hristiyanlığın İslâmiyete devir ve tesliminin bir âbidesidir. Elbet bir gün, müzeden tekrar camiye döndürülecektir.” diyen Bediüzzaman Hazretlerini, önce 1980 Ağustos ayında dört minaresinden Ezan-ı Muhammedî…

Hayatı uzun bir dizi filme konu olacak kadar maceralar ve hizmetlerle dolu dolu geçen asrın imamı, çağın manevi sahibi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, telif ettiği Risale-i Nur tefsirleri yüzünden,…