Her şeyi hikmetle ve nihayetsiz gaye ve maksatlarla yaratan Cenab-ı Hak, mahlukatın en şereflisi olarak halk ettiği insanın mahiyetine “ENE” diye isimlendirilen bir benlik ve hürriyet vermiştir. Kâinatın Sahibi olan…

“Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik, hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar ve korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim ve çok cahildir.” (Ahzap Suresi: 72) Bu…

Âhirzamanın son müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ortaya koyduğu Kur’an’a dayalı Risale-i Nur mesleğinin en önemli konularından biri de, ben yerine, biz gerçeğidir. Eski zamanlardaki ferdiyetçilik tarzından farklı olarak,…

Her şeyi hikmetle ve nihayetsiz gaye ve maksatlarla yaratan Cenab-ı Hak; mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insanın mahiyetine “ENE”diye isimlendirilen bir benlik ve hürriyet özelliği vermiştir. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ı…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıkların her biri kendine mahsus dillerle Allah’ı tesbih ve hamd ile vazifelidirler. Fıtrî ve amelî ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en…

Göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten korktukları ve insanın onu yüklendiği benlik duygusunun, kendindeki ölçüler penceresinden bakarak Allah’ı tanımak, bilmek ve Ona iman ederek ibadet etmek vazifesi onun hayra bakan cihetidir.…

Ahzap Suresi 72. ayetinde Cenab-ı Hak mealen “Biz emaneti göklere, yer ve dağlara teklif ettik; hepsi de onu yüklenmekten korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim ve çok…

Cenab-ı Hak, göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten çekindiği büyük bir emanet olan “ene” denilen benlik duygusunu, insanın yüklendiğini Kur’an lisanıyla haber vermektedir. Ahzap Suresi 72. ayet bunu ifade eder. Benlik…

Yer, gök ve dağların yüklenmekten korktukları büyük bir emaneti yüklenerek, yeryüzünde Allah’ın halifesi ünvanına sahip olan insanın bu makama getirilmesi, ruhuna takılan ve “Ene” ile tabir edilen bir manevi cihazdan…