Geniş dairelerde bir çok olaylar yaşanırken, iç bünyemizde de bir takım hadiseler oluyordu. Emek mahallesindeki vakıf arkadaşların bizden ayrılmasından sonra, beraber çalıştığımız kardeşler arasında da bir takım hareketlenmeler başlamıştı. Bazı…

İslâm dininde hak ve hukukların en ince teferruatına kadar bildirildiği ve itaat edenlerin mükâfat, isyan edenlerin ise ceza görecekleri haber verildiği hak bir dinin öğretileri, dünya hayatını bile mânen cennete…

Allah korkusu ve âhiret inancıyla her türlü olumsuz hareketlerden uzak duran insanlar kanun ve nizam tanır, hak ve hukuka riayet eder. Hürmet ve merhamet duyguları gelişir. Karıncayı bile incitmeyecek bir…

Çağdaş devletler başta olarak, bütün ülkelerin en çok önem verdikleri konuların başında, milletin birlik ve bütünlüğü ile beraber, asâyiş ve emniyetin, huzur ve güvenin temin ve tesis edilmesi gelir. Bünyesi…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimizin (asm) bir kızıyla evlenip, onun vefat emesiyle ikinci kızını da alarak Zinnureyn ünvanını alan Hazret-i Osman (r.a.), dört büyük halife içinde haya vasfıyla temayüz etmiş mümtaz…

Ehl-i imanın imanını dalâlet-i mutlakadan muhafaza etmek ve hem kendilerini, hem de vatandaşlarını kabrin tek başına hapsinden ve cehennemin ebedi idamından kurtarmak gayesiyle, bir asra yakındır bütün gayretleriyle çalışan Nur…

Bin yıllık geçmişten gelen birikim, çağın getirdiği yeni kavramlar ve bir de mukaddes İslâm dininin öngördüğü değerler yoğrularak ülkemiz şekillendirilseydi, bu gün “Nasıl bir Türkiye?” arayışından çoktan kurtulmuş olurduk. Dindar…

Bir asra yakın bir zamandan beri devlet tarafından takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki bin civarında  mahkemelerde muhakeme edilip berat alan ve çok çeşitli isnat ve iftiralara…

Toplum mühendisliği projeleriyle bütün bir milleti tepeden tanzim etme gayretkeşliğine karşı, tamirle vazifeli bir cereyan olarak ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, hiç bir zaman zorlama bir yolu tercih etmedi. Milletin…

Bu milletin dünya ve âhiret saadeti için hayatını feda eden Bediüzzaman Hazretlerini, başka maksatlar güden devrin idarecileri onu mahkum etmek, hatta yok etmek istediler. Hep “Asâyişi ihlâl edebilir.”demişler. Fakat emniyeti…

Yetmiş sene boyunca takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki binden fazla mahkemelerde muhakeme edilip berat eden ve çok çeşitli isnad ve iftiralara muhatap olup rejim ve devlet…

Bu İslâm memleketinde bir zamanlar hiç olmayacak şeyler yapıldı. Bin yıldır İslâm’ın bayraktarı olarak dine hizmet eden bu asil milletin, evlat ve torunlarının dünya ve âhiret saadetini mahvedecek yıkımlar gerçekleştirildi.…