(Dünden devam) Hak dinin irşatlarından gözünü kapayan ve nefsâni ve şehvâni bir nazarla etrafına baktıran sefih Batı medeniyeti, insanların tabiat ve karakterlerini tahrip edip, çok yalancı dilleri ağızlarına koyduğu gibi,…

Bütün mülklerin sahibi ve şu Kâinatın Rabbi olan Cenab-ı Hak, insanı mevcudat içinde en mükerrem ve şerefli bir tarzda yaratarak, ona emsalsiz organ ve duygularla donatılmış bir vücut vermiştir. Geçici…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıklar kendilerine mahsus dillerle Allah’ı tespih ve tahmid ile vazifelidirler. Fıtri ve ameli ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en güzel bir…

Nakşibendi tarikatının manevi bir güneşi, ikinci Hicri bin yılın müceddidi, tarikat yoluyla İslâm dinine hizmeti esas alan ve hayatının sonlarına doğru, tarikat yerine doğrudan iman hakikatleri dersini vermeye başlayan İmam-ı…

İnançsız olduğu halde, kendine inanıyor süsü veren münâfıkların en bariz vasfı, aldatmak ve yalancılıktır. Zirâ Hadis-i Şerifte “Münâfığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz ve…

Bir tek nev olan insanlık âlemine, sair hayvanatın nevileri kadar vazife gördürmek ve imtihanına vesile olmak gibi daha bilmediğimiz binlerce hikmetler ve gayeler için; mahiyetine yerleştirdiği istidat ve kabiliyetlere bir…

Mahlukat içinde en kıymetli varlık olan insanlar ve insanlar içinde en kıymetlisi olan Müslümanlar ve Müslümanların içinde de en değerlisi olan tahkiki imana sahip olan müminlerdir. Samimi ve ihlâslı müminler,…

Emanet, sadece mal ve söz ile sınırlı değildir. Vücudumuz ve içindeki bütün organlarımız da Allah’ın bir emanetidir. Emanetçi olan kişi, emaneti verenin rızası dışında o organları kullanamaz. Meselâ; gözüyle kasten…

İslâm, sulh ve barış dinidir. Müslüman ise, başkalarının onun elinden ve dilinden emin olduğu ve her cihetle güven duyduğu kişi demektir. Selam veren bir mümin “Kardeşim! Ben Müslümanım. Benden sana…

Cumartesi günü en yoğun günlerden birini yaşadık. Öğle namazını müteakip, wels Yunus Emre camisinde bir konuşma yaptık. Sohbet sonunda çeşitli sorulara muhatap olup cevaplar verdik. Kısmen dertlerini dinledik. Türkiye Cumhuriyeti…

Ahzap Suresi 72. ayetinde Cenab-ı Hak mealen “Biz emaneti göklere, yer ve dağlara teklif ettik; hepsi de onu yüklenmekten korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim ve çok…

Her doğan çocuğu İslâm fıtratı üzerine yaratan Cenab-ı Hak, ona vicdan denilen çok önemli bir duygu vermiştir. Vicdan en doğru hakemdir. İnsan beyninin sol küresi akıl, fikir, mantık ve muhakeme…