(Dünden devam) Bahsi geçen hakikate binâen ne yaparsak yapalım, niyetimizde mutlaka Allah’ın rızasını arayalım. Bakırı altına, kömürü elmasa dönüştüren niyet ile amellerimizi değerli kılalım. Meselâ; ibadet kastıyla iştirak edilen ve…

Karbonhidratlı özelliğe sahip olan yediğimiz gıdalar vücudumuzu beslerken, aynı zamanda vücudun yakıtını teşkil eden ısı ve enerjinin de kaynaklığını yaparlar. Zira, solonum sistemimizin en önemli organı olan akciğerlerimize ağız ve…

Kimya ilminde sayıları yüz dört veya yüz dokuz olarak ifade edilen elementler vardır. Bu elementler, canlı cansız  bütün varlıkların yapı taşlarını oluşturur. Bahsi geçen elementler içinde  metal olmayan elementlerden biri…

İslâm tarihi boyunca başta Resul-ü Ekrem (asm) olmak üzere, onun sayesi ve gölgesi altında yetişen bir çok evliya ve asfiyalar; kendilerinden sonra gelip, İslâm dinini ihya edecek büyük zatlardan haber…

Gençlik nimeti aklı başında olan gençlerde olsa, en güzel bir hayır ve ibadet vasıtasıdır. Asr-ı Saadette İslâm dinine en evvel sahip çıkan gençler olmuştu. Bu mânâyı ifade eden Sevgili peygamberimiz…

İmtihan olunduğunun şuuruyla yaşayan samimi müminler, elbette ne yaparlarsa yapsınlar, her türlü faaliyetlerindeki niyetlerinde hep Allah’ın rızasını ararlar. Bakırı altına, kömürü elmasa dönüştüren niyetle ameller değerli hale gelir. Meselâ, ibadet…