“Allah göklerde olanları da, zerreleri ve hatta ondan daha küçük olanları da bilir.”mealinde olan ayetler, insanları hem gökleri hem de atomlar âlemini incelemeye dâvet ediyor. Feza âlemini dolduran yıldızlar, sistemler…