Atomun yapısıyla güneş sisteminin yapısı arasında benzerlik vardır. Atomun çekirdeği, genel olarak pozitif yüklü proton ve nötronlar ve onun etrafında dönen negatif elektrik yüküne sahip elektronlardan meydana gelmiştir. Zıt elektrik…

Gökler âlemini yaldızlayıp süsleyen yıldızlardan, dünyamızı şenlendiren ve ziynetlendiren canlı ve cansız bütün varlıklara kadar her şeyin yapı taşı atomlardır. Her maddede farklı özellikler gösteren atomlar, küçücük bir âlem olarak…

“Allah göklerde olanları da, zerreleri ve hatta ondan daha küçük olanları da bilir.”mealinde olan ayetler, insanları hem gökleri hem de atomlar âlemini incelemeye dâvet ediyor. Feza âlemini dolduran yıldızlar, sistemler…