Yeryüzünü insanlar için şirin bir misafirhane olarak yaratan ve her şeyi onun emrine boyun eğdiren Cenab-ı Hak, sayısız nimetleriyle ona ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Kendisini tanıttırmak, bildirmek ve sevdirmek…

“Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve ağır bulutları meydana çıkaran da O’dur. Gök gürültüsü hamd ederek, melekler de Allah korkusuyla O’nu tesbih eder. O, yıldırımları gönderir de…

Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetlerine karşı insanın çok büyük nankörlükler içinde olduğuna dikkat çeken Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri şu tespiti yapmış: “Bazen, gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli, bin…

Mahlûkatın en şereflisi olarak yaratılan insana, yeryüzünü beşik yaparak onu sayısız nimetlerle besleyip büyüten Cenab-ı Hak, onun fiilî duasının neticesi olarak da, çok farklı nimetlerini ihsan etmiştir. İnsanoğlunun, özellikle son…