Dünyevi maksatlar için kurulan bir kısım organizasyonlarda iç sıkıntılar meydana geldiği gibi, uhrevi ve ulvi gayeler etrafında toplanan ve sırf Allah rızasını esas alan hizmet gruplarında da dahili problemler çıkabilir.…