Bin seneden fazla İslâm dinine hizmet ederek gelen hak tarikatların aleyhinde bulunmak asla doğru değildir. Bunlar kıyamete kadar hizmetlerini elbette sürdüreceklerdir. Bediüzzaman “Zaman tarikat zamanı değil, iman kurtarmak zamanıdır.”ifadeleriyle, tarikat…

Hicretin üç yüzüncü senesinden sonra ortaya çıkan ve kitap ve sünnete dayanan hak tarikatlar, Kadirî, Nakşî, Rufaî, Şâzelî, Mevlevî ve daha bir çok isimler altında bilinen tarikatlar; tasavvuf yoluyla kalbî…