Kur’an ve Sünnet ışığında istikametli bir hayat sürmeyi gaye edinen müttaki müminler, haram ve helâl hassasiyetini en üst seviyede takip eder ve ne kendisinin ve ne de çoluk çocuğunun boğazından…

Haram ve helâl hassasiyetine örnek olacak ilginç bir misal: Bediüzzaman’ın terbiyesinde yetişen ve Nur Risalelerini şevkle yazıp okuyan Barla’lı Süleyman isimli bir talebesi, Çam Dağına onu ziyarete gelir. Bediüzzaman ona…