Hakikat ehlinin sohbetine zaman ve mekânın tesir etmediğini söyleyen Bediüzzaman, kendi üslubuyla şöyle beyanda bulunmaktadır: “Ben, sizi yazılarınızda ve hatırımdan çıkmayan hidematınızda (hizmetlerinizde) günde müteaddit defalar görüyorum. Ve size olan…