Milletçe depremler kuşakları üzerinde yaşayan bir toplumuz. Ege, Marmara, Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu ve Hatay’a kadar her taraf deprem kuşakları ile dolu. Bu itibarla, depremlerle birlikte yaşamaya ve…

Âhirzaman fitnelerinin çeşitliliğini ve dehşetini ümmetine haber veren Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimizin (asm) ikazlarına kulak veren müminler, asırlarca o fitnelerin şerrinden Allah’a sığınmayı en birinci vazife bilmişler ve her vesileyle…