İman ve inkâr mücadelesi, Hazret-i Adem Aleyhisselâm zamanından başlamış kıyamete kadar da devam edecektir. Zamanımızda dinden hazzetmeyen ehl-i dünya tarafından İslâm dini, sulandırılmaya ve terörle eşdeğer gösterilmeye çalışılıyor. Radikal veya…