(Dünden devam) Ehl-i Beyt’e muhabbet dâvâsında bulunan bir kısım Aleviler, Ehl-i Sünnete inat hem farzları hem de sünnetleri ihmal ve terk ediyorlar. Bu yüzden, Ehl-i Beyt muhabbeti sözde ve boşlukta…

Ehl-i Beyt, Sevgili Peygamberimizin (asm) evine mensup olanlara verilen bir ünvandır. Özellikle,Âl-i Abâ diye tanımlanan ve onların soyundan gelenlere izafe edilen bir semboldür. Bir gün, Hazret-i Peygamber (asm) kendisi ile…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), kendisinden sonra yerine kimin geçeceğini tespit etmemişti. Sahabe-i Kiramın kendi hür iradeleriyle, emânet olan devlet işini, içlerinden en ehil olanını seçmelerini istemişti. Zira, İslâm dininin…

Avustralya’ya gelişimizin dördüncü günüydü. Pazar akşamı vakfın geniş ders salonu yine doluydu. Üst kattan kamera sistemiyle bayanlar alttaki dersi takip ediyorlardı. Vakıfta her akşam ders yapılıyordu. Böyle bir ülkede yaşayan…

Tarihi bir nazarla insanlık tarihine bakıldığı zaman, devletler arası savaşların hâkimiyet hırsından çıktığı görüldüğü gibi; iç kargaşa ve isyanların da iktidar ve saltanat kavgalarından çıktığı müşahede edilecektir. İslâm tarihi de…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), yirmi üç sene süren peygamberlik dönemi boyunca çok büyük sıkıntı, meşakkat, eza ve cefalara muhatap oldu. Bedir, Uhud, Hendek ve Huneyn gibi savaşlar yapmak durumunda…

“Benden sonra benim Ehl-i Beytim öldürülmeye ve sürgünlere maruz kalacaktır.” diye haber veren Kâinatın Efendisi (asm), istikbale ait olacaklardan bahsetmiş ve Ehl-i Beyti de aynı durumlara giriftar olmuştu. Aynı nurlu…

Rumi tarihle 1293, Milâdi takvime göre 1878 yılı başında doğan ve 23 Mart 1960 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşan Bediüzzaman, seksen iki senelik uzun ve bereketli ömrünü insanlığın hem dünya, hem…

Kader noktasında dünya saltanatı kendilerine gülmeyen Ehl-i Beyt, yani Hazret-i Hasan (r.a.) ve Hazret-i Hüseyin (r.a.) ve onlardan teselsül eden o mübarek nesil, dinde tecdit ve ihya hareketlerinin mümessilleri olmuşlardır.…

Ehl-i Sünnet Vel Cemaatin ifrat ve tefritten uzak itidalli ve istikametli olan Ehl-i Beyt sevgisine bedel, Âl-i Beyte muhabbet dâvâsında bulunan bir kısım Aleviler, Ehl-i Sünnetin tam tersine hem farzları…

Ehl-i Beyt, Hazret-i Muhammed’in (asm) evine mensup olanlara verilen bir isimdir. Özellikle Âl-i Abâ olarak tanımlanan ve onların soyundan gelenlere izafe edilen bir semboldür. Hazret-i Peygamber Efendimiz (asm) bir gün…