Doğru İslâm’ın dosdoğru anlaşılması ve yaşanması misyonu ile ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancı içinde doğrudan Kur’an ve Sünnet referanslı bir hizmet akımıdır. İman hakikatlerine hizmet…