İnsan yaratılıştan sosyal bir varlık olduğundan, diğer insanlarla sohbet ve muhabbet etmeye ihtiyaç hisseder. Sair insanların yardımıyla ve çalışmalarının neticelerini alış veriş yaparak mübadele etmekle şahsi hayatı devam eder. Egoizmin…