Türkiye’de muhtelif zamanlarda çok yıkıcı depremler oldu. Nice insanların ölmesine ve mal kayıplarına sebebiyet verdi. Binlerce hikmetler, maksat ve gayeler ile vazifeli olarak Allah’ın kudretiyle gerçekleşen ve insanların hem dünya…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin nazarında kuru kalabalıklar değil, kaliteli dâvâ adamları öneliydi. Çok yüksek manevi bir makamda olduğu halde, imana hizmetkârlığı tercih ediyor ve bütün nazarları Risale-i Nurlara yönlendiriyordu. Çünkü,…

!970 yılından bu tarafa gazete, dergi, kitaplar, seminer, konferans ve paneller, radyo ve televizyon programları ve Bediüzzaman mevlitleriyle, geniş dairelerle Risale-i Nur’un en önemli konuları paylaşılıyor ve böylece dostlar dairesi…

Hayat ve geçim şartlarının ağırlaşması, televizyon kanallarının çoğalması ve insanı dünyaya çağıran, aklını, ruhunu, kalbini dağıtan daha bir çok sebeplerin artması yüzünden herkesin etkilendiği gibi, etkilenen bir kısım hizmet erbabı…

İnsanların temel hak ve hürriyetleri arasında öğrenim hakkı ve eğitimde fırsat eşitliğinin, kendi şartları içinde ayrı bir yeri ve değeri vardır. Zira, İslâm dinine göre ilim öğrenmek, erkek ve kadın…

İman fedailerinin ve dâvâ adamlarının yetişmelerini sağlayan en önemli faktör, şüphesiz temel hizmetlerimizdir. Nur dershaneleri içi eğitim, özel dersler ve özel ilgiler bunun en birinci vesilesidir. Malumdur ki, temeli sağlam…

Bediüzzaman der ki: “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz…

Çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı ve büyük bir İslâm âlimi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, hayatı boyunca takip ettiği en büyük hedeflerinden birisi Kafkas, İran,Pakistan, Hindistan ve Arabistan’ın ortasına düşen…

Âhirzaman denilen en dehşetli zamanın hayat şartları içinde, yeteri kadar ilgi gösteremediğimiz konulardan biri de çocuklardır. Göz bebeğimiz gibi koruduğumuz ve kendimizden daha üstün olsun diye gayret gösterdiğimiz yavrularımıza -anneler…

Bilenler biliyor ancak Risale-i Nur tefsirleri, asırlarca beklenen ve yolu gözlenen büyük bir zatın ve âhir zamanın son müceddidi olan Bediüzzaman’ın telif ettiği eserlerdi. İlhama dayalı ve Allah vergisi bir…