Değişik milletlerin tarihlerinde destan, efsane veya mitoloji diye isimlendirilen olaylar vardır. Normal şartların dışında geliştiği farz edilen ve nesilden nesile intikal ettikçe insanların hayallerinde büyüyen ve cüz’i bir hakikati de…