Her canlı doğar, büyür ve ömrü varsa ihtiyarlayıp nihayet ölür. Allah’ın âleme koyduğu kanun budur. Her insanın bir ömrü ve eceli olduğu gibi, büyük bir insan hükmündeki kâinatın dahi bir…