Müminlere amellerinin karşılığı imiş gibi muamele edilerek  ihsan-ı İlâhi şeklinde verilecek olan cennet, ebedi saadet yurdudur. Kur’an-ı Kerimde 147 defa geçen ve muhtelif makamlarda zikredilen cennet kelimesi, cennetin birden fazla…