Yoğun programların arasında iki haftanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Tam bir koşuşturma haliydi. Almanya’daki dostlarımız da öyleydi. Türkiye’den gelenleri hiç boş bırakmazlardı. Kendi tabirlerinde limon gibi sıkıp öyle gönderirlerdi. Avustralya’da her…

Sonsuz rahmetiyle bizleri bilen ve bildiğini bildiren, yarattığı bütün varlıkların dili ve şahitliğiyle Zâtını bildirmek ve tanıttırmak isteyen şu Kâinatın Sahibi, Kur’an ayetleriyle yarattığı mahlûkata dikkatlerimizi çekmektedir. Yüz on dört…

Cenab-ı Hakkın ihsan ettiği sayısız nimetleri, minnetsiz bir tarzda ve israf ederek yiyen ve yeme içme hususunda başı boş hareket eden insanlar, kısa zamanda bu düzensizliğin bedelini, çeşitli hastalıklara düşerek…