Bediüzzaman Hazretleri, ortaya koyduğu eserleri ve yaşadığı hayatıyla, gerçekten bir Asr-ı Saadet Müslümanı olduğunu ispat etmiştir. Asırlarca Müslümanlara ışık tutan ve yol gösteren klasik tarikat tarzının, âhirzaman fitnelerine ve dinsizliğin…

Âlemde yaratılmış olan varlıkları ibret gözüyle inceleyip, Yaratıcıları hesabına bakarak ders almaya tefekkür denilir. Tefekkür zihin tembelliğini atar ve insanı manen Allah’a yaklaştırır. Marifetullah denilen Allah’ı bilmek ve tanımak ilminde…

Emir âleminden gelen ve başına akıl ve şuur takılan, aynı zamanda canlı bir kanun olan ruh, insanın en değerli varlığıdır. Akıl, kalp, sır, vicdan ve hayal gibi duyguların; görmek, işitmek…