Geniş dairelerin câzibedâr olayları arasında çoğu zaman unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz ibretli tefekkür vazifemiz, müminler topluluğu olarak hayatımızın en vazgeçilmez parçasıdır. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”gibi…

Müspet tenkit hakikatlerin rendelenmesine ve daha da parlayıp inkişafına sebep olurken, menfi ve yıkıcı tenkitler, mevcut güzellik ve meziyetlerin, maddi ve manevi hizmetlerin tahribini netice vermektedir. Yıkıcı tenkitlerin verdiği dehşetli…