1991 Yılında, dönemin şartlarını dikkate alarak Kocatepe Bediüzzaman Mevlidini tehir ettik. Fakat, 1992 yılından 1999 yılı dahil mevlitleri hiç aksatmadık. Bu konuda uzmanlaşmış ve tecrübe kazanmıştık. Mevlitlerle birlikte, dershane ve…

(Not: Yurt dışı seyahat notlarımı 24 sene evvel Yeni Asya gazetesinde yazmıştım. Bu hatıraları zamanın unutulmuşluğuna terk etmemek için, dijital ortama aktararak gelecek nesillerin hafızalarına emanet etmek istedim. Bir nostalji…