Maddi ve manevi, dünyevî ve uhrevî hiç bir şey beklemeden, yapılan ibadet ve hizmetlerin yalnız Allah emrettiği için yapılması ve neticesinde de, Allah’ın rızasından başka hiç bir maksat ve…

Cenab-ı Hak, insan bedeninde geçici olarak misafir ettiği ruhun, hayatiyetini devam ettirebilmesi için üç kuvve ile techiz etmiştir. Bu kuvveleri tahlil eden Bediüzzaman, bunların kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i…