Semavî dinlere sırtını dönen, Allah’ı ve âhireti inkâr edip, nefis ve şeytanın peşine düşerek yalnız bu dünya hayatını düşünen, hedonizm denilen bedenî zevklerin her türlüsünü elde etmek için, insanı hayvanlık…

Rönesans Dönemi, dinde reform hareketi, 1789 Büyük Fransız İhtilâli, sanayi devrimi, aydınlama devri derken, bilgi ve teknoloji toplumuna intikal eden Batı Medeniyeti; bu süreç içinde insanlığın nazarını devamlı dünya hayatına…

Belli hedeflere kilitlenip, ortak akılla manevi hizmetleri takım ruhuyla ortaya koyan heyetlerin, arzu ettikleri neticeleri elde etmemesi mümkün değildir. “Kim ihlâs ve samimiyetle Allah’tan neyi isterse, Allah onu verir.” kaidesi…

Nur Risaleleri, yüzde doksanı okuma yazma bilen, ancak harf inkilâbıyla bir günde cahil hâle getirilen bir toplum içinde ortaya çıktı. Tahkîki iman dersleriyle taklidî imanları kuvvetlendirdi. Onlarda öyle bir zevk…

Âhirzaman o kadar dehşetli bir zaman dilimidir ki, hiç kimse nefsine hâkim olmaz ve her türlü günahı serbestçe işler. İman ehli olanları bile şeytan ve şeytanın arkadaşları dünyevileştirmek için var…