Hazret-i Âdem (as) zamanından beri Hâbil ve Kâbil ile başlayan kardeş kavgaları, zamanla yerini kabile savaşlarına, daha sonra devletler arası savaşlara, hatta bütün dünyayı yakıp yıkan cihan savaşlarına bıraktı. Kuvvete…

Kâinatın uçsuz bucaksız sonsuz fezasında baş döndürücü bir sür’atle döndürülen gezegenlerden sadece birisi olan dünyamız, üstündeki bütün varlıklarla birlikte kendine tayin edilen bir sona doğru hızla yaklaşmaya devam ediyor. Her…

Bir kervan gibi mazinin en derin derelerinden gelip, istikbale doğru kafileler halinde hareket eden Âdemoğulları  için bu dünya, gelip geçici bir han ve bir imtihan salonudur. Hangimizin ameli daha güzel…

Bu kâinat denilen mükemmel ülkenin, dünya misafirhanesine en şerefli varlıklar olarak gönderilen insanların yaratılışlarının asıl maksadı, iman ve ibadetle kendilerini yaratan Allah’ın rızasını kazanmaktır. Cehennemden kurtulmak, cennet ve ebedi saadete…

Hangimizin ameli daha güzel olacak diye açılan bu imtihan dünyasında, kimi insanlar imtihanın farkında olmayarak başı boş bir hayat yaşarken, kimileri de bu imtihanı kazanabilmek için bin bir türlü engelleri…

(Dünden devam) Telif ettiği ve Risale-i Nur adını verdiği Kur’an tefsirlerinde bahsi geçen hakikatlere işaret eden Bediüzzaman Hazretleri “Koskoca Çin’i, yarı Avrupa’yı ve Balkanları istila eden bir komünist kuvvetini, bu…

Astronomi üzerinde çalışan bilim insanlarının ittifakıyla kâinatın bir doğumu, muayyen bir ömrü ve nihayet tayin edilen eceliyle bir kıyameti olacaktır. Allah’ın koyduğu kanun böyledir. On üç milyar yedi yüz milyon…

(Dünden devam) Amerika’ya gelince, zaten o Avrupa medeniyetinin bir uzantısıdır. Batı devletleri denildiği zaman, Avrupa, Amerika ve Avustralya buna dahildir. Çünkü, dayandığı temel değerleri ortaktır. Avrupa Birliğine üye olmak, İttihad-ı…

Varlıklar içinde seçkin ve müstesna bir yere sahip olan  Âdemoğullları, farkında olsun veya olmasın bir büyük yolculuğun yolcularıdır. Kendilerine verilen sayısız istidat ve kabiliyetlerinin sınırlandırılmamasından dolayı, bütün gücüyle ve hırsıyla…

Muhtelif aralıklarla ülkemizin çeşitli bölgelerinde depremler oluyor. Bu münasebetle, çeşitli ünvan ve kariyer sahibi şahıslar, inanç ve bakış açılarına göre deprem üzerine yorumlar yapıyor. Fakat, ne hazin ve üzücü bir…

(Dünden devam) Kur’an-ı Kerim’in beyanlarına dayanarak kâinatın kalbi dünya ve dünyanın kalbi de toprak tabakası olduğunu ifade eden Bediüzzaman Hazretleri, “Kulun Allah’a en yakın olduğu an, secde halinde olduğu halidir.”…

Yaklaşık olarak  otuz beş milyar ışık yılı çapı olduğu tahmin edilen kânatta, her biri milyarlarca yıldızdan meydana gelen 125 milyar galaksi olduğu hesaplanıyor. Samanyolu galaksisi de onlardan biridir. Onun da…

(Dünden devam) Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (asm) gelmeden evvel, âlem cansız, vazifesiz, mânâsız, tabiat ve tesadüfün oyuncağı görülüp öyle zannedildiği halde; Onun getirdiği Kur’an ve hidayet nuruyla her…

Bir hadis-i kudsîde Cenab-ı Hak ferman etmiş: “Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi ve tanınmayı istedim, mahlukatı yarattım, tâ ki onlarda manevi cemâlimi göreyim.” Kâinattaki bütün varlıkları atomlardan güneşlere, çiçeklerden yıldızlara…

“Bir şey kanun-u tekâmülde dahil ise, o şeyde alâküllihal bir neşvünema vardır. Neşvünema ve büyümek varsa, ona alâküllihal bir ömr-ü fıtrî vardır. Ömr-ü fıtrisi var ise, alâküllihal bir ecel-i fıtrîsi…

(Dünden devam) Güneş sistemine genel bilgi çerçevesinde bakıldığı zaman, güneşe en yakın gezegen Merkür’dür. Uzaklığı elli sekiz milyon kilometredir. Ekseni etrafındaki bir dönüşünü elli sekiz günde, güneş etrafındaki dönüşünü de…

Diğer canlılardan farklı bir konumu olan insan, yapısı itibariyle heyecanlı bir fıtratta yaratılmıştır. Monoton ve sıradan bir hayat onu sıkar, bunaltır ve hayattan usandırır. Muhtelif haller üzerinde geçen bir hayat…

Kâinatın nihayetsiz boşluğunda ve güneş sistemine bağlı olarak yüzen bir gemiyi andıran şirin bir gezegende yaşıyoruz. Dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türleri içinde çok farklı bir konuma sahip…

Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretiyle sonsuz maksatlar ve gayeler için yaratılan kâinat içinde, canlı varlıklara mesken olarak halk edilen dünyanın ayrı bir yeri ve değeri vardır. İnsan bedenine kıyasla…

Dünya kâinatın kalbi olduğu gibi, toprak tabakası da  dünyanın kalbidir. Topraktan yaratılan ve yine ölümle toprağa dönecek olan insan nev’i kâinat ağacının meyvesi olduğu gibi, insanın şükür ve ibadeti de …

Dinimizin ve astronomi ilminin ittifak ederek izah ettiği gibi, dünya ve diğer gezegenler güneşle birlikte macun gibi bitişik iken, Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle onları güneşten ayırmış ve muhtelif mesafelerde durdurarak…

Sanayi ve teknolojinin zirveye çıktığı, özellikle bilgi çağına girdiğimiz 21. yüzyılda, dünya baş döndürücü bir hızla istikbale doğru koşuyor. Bloklar dağılıyor, yeni devletler ve yeni bloklar meydana geliyor. Dünyanın iktisadi,…

Âhirzamanın hayat şartları ve teknolojinin getirdiği imkânlar, insanları şükürden ziyade şirke, itaatten ziyade isyana sürüklüyor. İnsanlık âleminin içine düştüğü bu manevi batağa dikkat çeken Bediüzzaman “Küre-i arzı bir köy şekline…

Cenab-ı Hak tarafından kalbine yerleştirilen ölümsüzlük duygusuyla sonsuza kadar yaşamak isteyen ve hiç ölmeyecekmiş gibi bir duygu ile  sımsıkı dünyaya sarılan insanoğlu; her an hem yaşamak, hem de ölmek arası…

İbret ve tefekkür nazarıyla hangi açıdan bakılırsa bakılsın, insanı büyüleyen ve hayran bırakan bu mavi gezegen olan dünyamız, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 23 saat 56 dakika 4 saniyede tamamlar. Batıdan…

Uçsuz bucaksız şu kâinatı dolduran yaklaşık yüz yirmi beş milyar galaksiden sadece birisi olan ve dört yüz milyar yıldızı bulunan Samanyolu Galaksisi içinde, güneşe bağlı bir gezegen olan ve kâinata…